Visa expanderat
november 9, 2018 | Anna Hellgren

Information om dataskydd på medarbetarwebben

Information och stöd om arbetet kring dataskydd finns nu tillgängligt på medarbetarwebben. Detta innebär att bloggen inte längre kommer att uppdateras med ny information …
0 Kommentarer
oktober 23, 2018 | Anna Hellgren

Information till chefer

Nedan hittar du några tips om vad du som chef kan göra för att den verksamhet du leder ska uppfylla kraven i EU:s dataskyddsförordning …
0 Kommentarer
oktober 17, 2018 | Anna Hellgren

E-post och hantering av personuppgifter

Hur hanterar jag personuppgifter i e-post? Dataskyddsförordningen gäller även för personuppgifter förekommande i e-post. I praktiken innebär detta att universitetet behöver förändra arbetssätt och …
0 Kommentarer
oktober 11, 2018 | Anna Hellgren

Tillfällig grupp tar över hanteringen av dataskydd

Universitetets dataskyddsombud, Bo-Göran Andersson, avslutar sin anställning 15 oktober. Förvaltningschefen arbetar för nuvarande med att ta fram en långsiktig lösning som innebär att universitetet …
0 Kommentarer
juli 6, 2018 | Kristina Arnrup Thorsbro

Vad gäller för samtycke?

FAQ:n har uppdaterats och innehåller nu mer information om samtycke: När ska vi använda samtycke? Hur ska vi hantera samtycke? Vad gäller för barn …
0 Kommentarer
juni 28, 2018 | Kristina Arnrup Thorsbro

Kontaktuppgifter till anhöriga

Lunds universitet samlar frekvent in kontaktuppgifter till medarbetares och studenters anhöriga. Om man som anställd hanterar anhörigas kontaktuppgifter finns det några saker man bör …
0 Kommentarer
juni 27, 2018 | Kristina Arnrup Thorsbro

Nyhetsbrev och samtycke

Utskick av nyhetsbrev med information om universitetets verksamhet ingår i universitetets samverkansuppdrag. För att säkerställa att utskick av nyhetsbrev följer dataskyddsregleringen gäller följande riktlinjer: …
  • Stöd och verktyg
0 Kommentarer
juni 13, 2018 | Anna Hellgren

Uppdaterad information till registrerade

Projektet har uppdaterat informationen till registrerade* om hur Lunds universitet hanterar personuppgifter. Informationen går att finna här: lu.se/integritet Fakulteter och institutioner får gärna hänvisa …
0 Kommentarer
Äldre inlägg